Ticaret Hukuku

Her tür alan adı , adınıza tescil edilir

Sektörlere yaklaşımımız bu sektörlerde bulunan müvekkillerimizin iş yaşamları boyunca yanında olmak ve karşılaştıkları hukuki sorunlara en etkili çözümleri bulmak yönündedir. Tecrübeli ekibimiz iş dünyasının derinliklerini bilmekte ve müvekkillerimizin karşılaştığı her soruna geniş bir açıdan bakarak kolayca çözüm bulabilmektedir.

Ticaret hukukunun birçok alanında danışmanlık yapmaktayız:
• Yurtiçi ve Yurtdışında Şirket Kuruluşu
• Offshore Şirket Kuruluşu
• Acente ve distribütörlük sözleşmeleri
• FOB, CIF, teslim şartları ve diğer anlaşma şartları, uluslararası menkul satışı
• Kredi ve ticaret finansman mektupları
• Ticari mal ve hizmet alımı, satımı
• Müşterek Teşebbüs
• Birçok Avrupa ülkesi ve bunun dışında kalan diğer ülkelerde mal ve hizmetlerin alım satımına veya üretimine yönelik düzenleyici tavsiyeler

Telif Avukatı Hangi Yasal İşlemleri Yürütür?

Telif hukuku, ülkemizde yeni yeni gündeme gelen bir kavramdır. Özellikle sanatçıların ortay koydukları özgün ürün, fikir ve eserlerin korunması adına telif hukuku oldukça önemlidir. Türk hukuk sistemi içinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında düzenlenen telef hakları, kanunen birçok hakkın korunmasına imkân sağlamaktadır. Kanun kapsamında yapılan tanımlamaya göre; fikir ve sanat enselerini ortaya çıkaran eser sahiplerinin, söz konusu eserler üzerindeki maddi ve manevi haklarının korunması kanun kapsamında sayılmıştır.

Telif hakkının ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan sorunların çözümü için telif avukatı devreye girmektedir. Telif hakkının korunması ve sanatçının bu hakkına yönelik yapılan girişimin durdurulması adına telif avukatının niteliği ve deneyimi oldukça önemlidir. Ülkemizde telif konusunda hala çeşitli eksikler bulunmaktadır. Bu nedenle bu tip anlaşmazlıkların çözümü için avukatların deneyimi ve alanındaki uzmanlığı oldukça önemlidir. Telif hakkının koruması için izlenmesi gereken ilk adım sözleşme ile tüm hakların düzenlenmesidir. Bu sayede telife ilişkin sorunlarda yasal temsilciniz tarafından takip yapılır.

Telif Hakkına İlişkin Verilen Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamı

Telif hakkına ilişkin yasal temsilcilerden destek almadan önce verilen hizmetin detayı ve telif avukatının konuya ilişkin yetkinliği incelenmelidir. Fikir ve sanat anlamında ortaya konulan özgün eserin mali ve manevi açıdan koruma altına alınması için gerekli ilk şartlardan biri telif avukatı ile sözleşme yapmaktır. Hakların avukat tarafından takip edilmesi ve olası anlaşmazlıklar için doğrudan yasal işlem başlatılması adına bu işlem oldukça önemlidir. 

  • Telif hakkının korunması ve ihlaline karşı dava açılması
  • Telif hakkı ihlali ceza/hukuk davaları
  • Tazminat davası
  • Eser tespiti davası
  • İhlal edilen eserlerin toplatılması ve imhası
  • Telife ilişkin yasal sürecin takibi vb.

Yer almaktadır. 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında düzenlenen konulara göre kişilerin telif hakkının korunması için takip edebileceği birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Telif hakları avukat aracılığıyla korunarak yasal süreç takip edilebilmektedir.


Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.