CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Savunmanın ayrı bir öneme haiz olduğu davalardan biri de Ceza hukuku davalarıdır. Ceza hukuku konusunda Sönmez Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile uzun yıllardır Ceza Hukuku dalında hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Kısaca değinmek gerekirse;

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceleyen ‘’Ceza genel hukuku’’ ve suç sayılan eylemleri teker teker alarak, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları inceleyen ‘’Ceza özel hukuku’’ olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

Ceza hukuku alanındaki temel kanunlar :

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Ceza hukuku alanındaki mahkemeler :

Sulh Ceza Hakimliği
Asliye Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi
Çocuk Mahkemesi
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
İcra Ceza Mahkemesi
Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri)
Yargıtay Ceza Daireleri