MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra, ölen kişinin aktif ve pasif mal varlığının, kişinin atanmış ya da yasal mirasçılarına nasıl intikal edeceği ile ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukuku alanındaki ihtilaflara çözüm arayan davalara miras davaları denilmektedir.

Miras hukukunu ilgilendiren birçok dava türü vardır. Başlıcaları;

  • Tereke davası
  • tasarrufun iptali davası
  • miras sözleşmesi ve iptali davası
  • vasiyetin iptali ve tenkisi davası

Miras hukukundan kaynaklanan davalarda hak kaybına uğramamanız için miras hukuku alanında bilgi sahibi, deneyimli avukatlar ile çalışmak lehe karar yönünden faydalı olacaktır.

SÖNMEZ Hukuk Bürosu olarak Miras hukuku konusunda uzmanlığımızla sizlerle çalışmaya hazırız.