ULUSLARARASI HUKUK

ULUSLARARASI HUKUK

Hukuk Büromuz bir çok hukuk dalında hizmet ve danışmanlık verdiği gibi Uluslararası Hukuk içinde ülkemizde faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketlerin tüm işlemleri, Yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları sorunlar, Türk şirketlerinin yabancı firmalar ile yada dış ülkelerdeki yatırım ve ticari ilişkilerinde yaşadıkları meseleler için danışmanlık hizmeti vermektedir. Devletler arası hukuk ve uluslar arası özel hukuk olarak ikiye ayrılan bu hukuk dalında  Devletler arası hukuk devletlerin birbiriyle ilişki anlaşmalarını düzenlerken uluslar arası özel hukuk ise bireylerin ve şirketlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Ankara Avukat SÖNMEZ Hukuk Büromuz Uluslararası Hukuk alanında tecrübe ve deneyime sahip hukuk bürosudur.

Büromuzun Uluslararası Hukuk Alanında Verdiği Hizmetler

  • Şirketlerin ithalat ve ihracattan kaynaklanan yurt dışı alacaklarının takibi davaları
  • Avrupa insan hakları mahkemesine yapılacak başvurular
  • Uluslararası tahkim ve arabuluculuk hizmetleri
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
  • Uyuşmazlıkların çözümü ve kanunlar ihtilafı
  • Yabancılar ve Vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konularda destek
  • Türk Vatandaşlığının Kazanılması için Yapılacak İşlemler
  • Yabancı mahkemelerce verilen kararların tanıması ve tenfizine ilişkin davalar