HUKUKİ DANIŞMANLIK

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Günümüzde adalet arayışı, düşünüldüğünün aksine, konu hakkında detaylar üzerinde uzmanlık derecesinde bilgi, emek ve vakit gerektirmekte olduğu kesin bir konudur. Artık hiçbir konu eskiden olduğu kadar basit ve anlaşılabilir değildir. Sadece bir örnek vermek gerekirse; teknolojinin gelişmesi bile yeni ödev ve sorumlulukları bize sürekli yüklemektedir.

Hak ve ödevlerin sorumluluklarını yerine getirmek, bu şekilde yaşamak hukuki sorunların çözümünde önem arz etmektedir. SÖNMEZ Hukuk Bürosu olarak, Hukuki danışmanlık ile sorunlar, mahkemeye intikal etmeden gerekli inceleme ve görüşmeler yapılarak çözüm yolları belirlenmektedir. Böylece sürprizlerle karşılaşma ,yerini akılcı, mantıklı ve reel sonuçları bilerek hareket imkanına bırakmaktadır. İnceleme sonucunda hukuki bir yönlendirme, bazen yıllar sürecek sıkıntıları bir anda bertaraf edebilmektedir.

Ortaya çıkan problemleri en iyi şekilde nasıl yöneteceğini ya da alternatif çözüm yollarını belirleme ve kullanma hususlarında destek olmak gibi, riski nasıl en aza indirgeyecek ve olası davalardan nasıl kaçınacaklarına dair stratejik yasal danışmanlık hizmeti veren SÖNMEZ Hukuk, dava yoluna gitmenin kaçınılmaz olduğu hallerde ya da dava yolunun müvekkilin bir uyuşmazlığı çözmesi için en iyi alternatif olduğu durumlarda, olaya ilk aşamadan dâhil olarak dava stratejisi ve herhangi bir aşamada mevcut olan sulh seçenekleri konusunda da yol göstermektedir.

SÖNMEZ Hukuk Bürosu bir nevi ‘olası problemleri önleyici hukuk hizmeti’ olarak, hukukun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yüz yüze iletişimin etkisi bir gerçektir fakat “uzakta olmak, hizmetten yararlanma da sıkıntı olmamalıdır” prensibi ile telefon ve mail yoluyla da hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz…

Amacımız bellidir.
Ya ‘bir yol bulacağız hukuki olacak’ ya da  ‘yeni bir yol yapacağız hukuk konuşacak’...