İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞ HUKUKU AVUKATI

İş hukuku gelişmiş toplumlarda son derece önemlidir. İş Hukuku Avukatı arayışı da önceki yıllara göre oldukça fazla artmıştır diyebiliriz. Gelişen ticari hayatın çalışan sayısında da büyük bir artış yaratması ve bununla beraber istenmeyen anlaşmazlıklarında doğmasına neden olmaktadır. İşçi işveren ilişkilerini, toplu iş sözleşmeleri ve sendika kuralları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk dalı tarafından incelenmektedir. Ankara Avukat SÖNMEZ Hukuk Büromuz bu alanda uzun senelerdir hem işverenlere hem de işçilere bireysel olarak da danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku Ne Demektir?

Genel anlamda işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalı olduğunu söyleyebiliriz. İş Hukuku dendiğinde hizmet akdinden doğan yükümlülükler ve buna bağlı bir çok ilişkiden söz edebiliriz. İşçi ve işveren ilişkilerinin yanı sıra her birinin üye olduğu örgütler ile ilişkilerini de incelemekte ve düzenlemektedir. İş hukuku avukatı bu yönden her iki tarafa da hizmet ve danışmanlık verebilmektedir. İş Hukuku Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin yapılması, asgari ücret, çalışma süreleri, izin hakları, sözleşmenin feshi ve tazminat gibi konuları incelerken, Toplu İş Hukuku ise; sendikaların kuruluşunu, faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını, grev ve lokavta gidilmesi şartları incelemektedir.

İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 • İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
 • Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
 • İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
 • İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 • TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi
 • İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması