Diğer Hukuki Yardımlar

*BÜRODA SÖZLÜ VEYA YAZILI DANIŞMA
*ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE SÖZLÜ DANIŞMA
*İDARİ MERCİLERDE VEKİLLİK
*İHTARNAME, İHBARNAME, PROTESTO DÜZENLEME
*CUMHURİYET SAV. ŞİKAYET DİLEKÇELERİ
*DAVA, CEVAP DİLEKÇESİ Vb. DİLEKÇELER
*İSTİNAF, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME DİLEKÇELERİ
*MİRAS SÖZLEŞMESİ, VASİYETNAME, İSTİSNA AKDİ, TAKSİM SÖZLEŞMESİ Vb. DÜZENLEMELER
*DİĞER HER TÜRLÜ SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ
*CEZA YAHUT İDARİ SORUŞTURMADA MÜDAFİLİK, VEKİLLİK
*ŞİRKETLERE SÜREKLİ DANIŞMANLIK
*TİCARİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLİKLERDE SÜREKLİ DANIŞMANLIK
*SİTE VE APARTMAN YÖNETİMLERİNE SÜREKLİ DANIŞMANLIK
*ARABULUCULUKTA TARAF VEKİLLİĞİ

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.