İş Hukuku

İŞ HUKUKU

*HİZMET TESPİTİ DAVASIHizmet tespit davası 5510 Sayılı Kanun'a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilmediğinde veya işverence işe giriş bildiriminde bulunulmuş fakat hiç prim günü ödemesi yapılmamış ya da eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır. *İŞE İADE DAVASIİşe iade davası açabilmenin şartları:1-İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu veya Basın İş Kanunu'na tabi olmalıdır.2-İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır.3-İs sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiş olmalıdır.4-İşyerinde çalışan işçi sayısı en az 30 ve üzeri sayıda olmalıdır.5-İşçinin, işverene ait işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi bulunmalıdır.6-İşe iade davasının, işten...

Devamını okuyun →