Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetine ilişkin olarak, apartman ve site yönetimlerine Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda;-Yönetim planının oluşturulması,-Kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması,-Yönetim sorumluluklarının belirlenmesi,-Personel eğitimleri,-Ortak gider borçlarının tahsili,-Ortak alanlara yapılan müdahalelerin önlenmesi,-Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin icrası,-Standart uyarı yazılarının hazırlanması,konularındaki yasal süreçler ivedilikle yerine getirilmektedir.

Devamını okuyun →