Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri

Av.Vuslat SÖNMEZ T.C.: 16727200432 Vergi Dairesi: MİTHATPASA Ankara Barosu Baro sicil no: 30410 Korkut Reis Mah. Cihan Sokak 18/11 Sıhhiye 06430 Ankara Tel:  0 555 015 43 08 VEKALETNAME ÇIKARIRKEN;*Genel vekaletname çıkarırken; Ahzu kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, vazgeçme, temlik, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik yetkilerinin yer almasını söyleyiniz. Aksi takdirde bu tür işlemler söz konusu olduğunda bizzat ifa etmeniz gerekecektir.*Boşanma vekaleti çıkarırken, boşanma vekaleti olduğunu notere söyleyiniz. Yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı veya ehliyetinizi bulundurunuz. Vekaleti yabancı ülkede çıkarmanız ve fotoğraf şartı aranmaması halinde dahi, vekaletinizin fotoğraflı olması konusuna dikkat ediniz.*Tanıma-tenfiz dava vekaleti...

Devamını okuyun →