TANIMA - TENFİZ DAVALARI

TANIMA - TENFİZ DAVALARI

Yabancı bir ülkenin mahkemesinden aldığınız kararın Türkiye'de geçerli olabilmesi için TANIMA, kararın uygulanabilirliği - yürütülebilmesi için TENFİZ davası açmanız gerekmektedir.

Tanıma-tenfiz davası açılırken; kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının, apostille belgesinin ve vekaletin orijinalleri ile birlikte resmi makamlarca onaylanmış tercümelerinin bulunması gerekmektedir.